DDC 080
Tác giả CN 이시목
Nhan đề 대한민국 100배 즐기기 4. T.4, 감성여행 / 이시목, 홍의경
Lần xuất bản 2005년 7월 4일
Thông tin xuất bản 랜덤하우스중앙
Mô tả vật lý 167 tr. ; cm.
Từ khóa tự do Đại Hàn Dân Quốc
Từ khóa tự do Chuyến đi
Từ khóa tự do Cảm xúc
Tác giả(bs) CN 홍의경
Địa chỉ HIU 1Kho sách chuyên ngành(1): 10104745
000 00000nam#a2200000ui#4500
0018337
0025
004AD62866A-1B7F-4469-87BF-F39D9760AF5B
005201801241521
008081223s2008 vm| vie
0091 0
020 |c7000원
039|y20180124152340|zdiepbnh
041 |aKor
044 |aKn
082 |a080
100 |a이시목
245 |a대한민국 100배 즐기기 4. |nT.4, |p감성여행 / |c이시목, 홍의경
250 |a2005년 7월 4일
260 |a랜덤하우스중앙
300 |a167 tr. ; |ccm.
653 |aĐại Hàn Dân Quốc
653 |aChuyến đi
653 |aCảm xúc
700|a홍의경
852|aHIU 1|bKho sách chuyên ngành|j(1): 10104745
8561|uhttp://thuvien.hiu.vn/kiposdata0/patronimages/2017/logothumbimage.jpg
890|a1|b8
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10104745 Kho sách chuyên ngành 080 Sách ngoại văn 1

Không có liên kết tài liệu số nào