DDC 570
Tác giả CN 이명미
Nhan đề 요리로 만나는 과학 교과서 / 이명미, 윤예슬, 윤정빈
Lần xuất bản 2004년 6월 10일
Thông tin xuất bản 도서출판 부키
Mô tả vật lý 279 tr. ; cm.
Từ khóa tự do Khoa học
Từ khóa tự do Sách giáo khoa
Từ khóa tự do Nghề nấu ăn
Tác giả(bs) CN 윤예슬
Tác giả(bs) CN 윤정빈
Địa chỉ HIU 1Kho sách chuyên ngành(1): 10104804
000 00000nam#a2200000ui#4500
0018420
0025
004439EC177-AE95-43CC-9E05-C4CEF8DDB494
005201801251013
008081223s2008 vm| vie
0091 0
020 |c9800원
039|y20180125101544|zdiepbnh
041 |aKor
044 |aKn
082 |a570
100 |a이명미
245 |a요리로 만나는 과학 교과서 / |c이명미, 윤예슬, 윤정빈
250 |a2004년 6월 10일
260 |a도서출판 부키
300 |a279 tr. ; |ccm.
653 |aKhoa học
653 |aSách giáo khoa
653 |aNghề nấu ăn
700 |a윤예슬
700|a윤정빈
852|aHIU 1|bKho sách chuyên ngành|j(1): 10104804
8561|uhttp://thuvien.hiu.vn/kiposdata0/patronimages/2017/logothumbimage.jpg
890|a1|b1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10104804 Kho sách chuyên ngành 570 Sách ngoại văn 1

Không có liên kết tài liệu số nào