• Sách Tham Khảo
  • 324.259 Đ182 - H678
    Tài liệu hướng dẫn ôn thi môn đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam /
DDC 324.259
Tác giả CN Đặng, Ngọc Hoàng
Nhan đề Tài liệu hướng dẫn ôn thi môn đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam / Đặng Ngọc Hoàng
Thông tin xuất bản TP.HCM, 2010
Mô tả vật lý 86 tr. ; 21 cm.
Tóm tắt Gồm 44 câu ôn thi môn đường lối cách mạng Đảng Cộng sản Việt Nam
Từ khóa tự do Đảng Cộng sản Việt Nam
Từ khóa tự do Đường lối
Từ khóa tự do Lịch sử
Địa chỉ HIU 1Kho sách chuyên ngành(23): 10100336-45, 10107770, 10107937-48
000 00000nam#a2200000ui#4500
001881
0022
004C4DD050C-1546-411F-8207-1BC739B880CB
005201804181356
008081223s2010 vm| vie
0091 0
039|a20180418135800|bdiepbnh|c20171109104412|dtanht|y20171103104035|zhoaitm
041 |avie
044 |avm
082 |a324.259|bĐ182 - H678
100 |aĐặng, Ngọc Hoàng
245 |aTài liệu hướng dẫn ôn thi môn đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam / |cĐặng Ngọc Hoàng
260 |aTP.HCM, |c2010
300 |a86 tr. ; |c21 cm.
520 |aGồm 44 câu ôn thi môn đường lối cách mạng Đảng Cộng sản Việt Nam
653 |aĐảng Cộng sản Việt Nam
653 |aĐường lối
653 |aLịch sử
852|aHIU 1|bKho sách chuyên ngành|j(23): 10100336-45, 10107770, 10107937-48
8561|uhttp://thuvien.hiu.vn/kiposdata0/patronimages/2017/09112017/logothumbimage.jpg
890|a23|b5
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10100336 Kho sách chuyên ngành 324.259 Đ182 - H678 Sách tham khảo 1
2 10100337 Kho sách chuyên ngành 324.259 Đ182 - H678 Sách tham khảo 2
3 10100338 Kho sách chuyên ngành 324.259 Đ182 - H678 Sách tham khảo 3
4 10100339 Kho sách chuyên ngành 324.259 Đ182 - H678 Sách tham khảo 4
5 10100340 Kho sách chuyên ngành 324.259 Đ182 - H678 Sách tham khảo 5
6 10100341 Kho sách chuyên ngành 324.259 Đ182 - H678 Sách tham khảo 6
7 10100342 Kho sách chuyên ngành 324.259 Đ182 - H678 Sách tham khảo 7
8 10100343 Kho sách chuyên ngành 324.259 Đ182 - H678 Sách tham khảo 8
9 10100344 Kho sách chuyên ngành 324.259 Đ182 - H678 Sách tham khảo 9
10 10100345 Kho sách chuyên ngành 324.259 Đ182 - H678 Sách tham khảo 10

Không có liên kết tài liệu số nào