DDC 915.9
Tác giả CN Nahm, Andrew C.
Nhan đề Introduction to Korean history and culture : 新韓國史入門 / Andrew C. Nahm
Thông tin xuất bản Seoul : Hollym, 1993
Mô tả vật lý 391 tr. ; 23 cm.
Tóm tắt The purpose of this book is to present the history and culture of Korea to meet the needs of the general reader. While providing essential historical and cultural background of the Korean people, emphasis is given to the process of transformation of the ancient Korean society into an aristocratic/feudalistic state first, and then into a modern nation.
Từ khóa tự do Korea
Từ khóa tự do Civilization
Địa chỉ HIU 1Kho sách ngoại văn(1): 10200577
000 00000nam#a2200000ui#4500
0019203
0022
004F01053D9-84F3-448A-9FF7-1664127810BD
005201801311019
008081223s1993 vm| vie
0091 0
020 |a0930878086
039|y20180131102148|zhoaitm
041 |aeng
044 |akn
082 |a915.9|bA562
100 |aNahm, Andrew C.
245 |aIntroduction to Korean history and culture : |b新韓國史入門 / |cAndrew C. Nahm
260 |aSeoul : |bHollym, |c1993
300 |a391 tr. ; |c23 cm.
520 |aThe purpose of this book is to present the history and culture of Korea to meet the needs of the general reader. While providing essential historical and cultural background of the Korean people, emphasis is given to the process of transformation of the ancient Korean society into an aristocratic/feudalistic state first, and then into a modern nation.
653 |aKorea
653 |aCivilization
852|aHIU 1|bKho sách ngoại văn|j(1): 10200577
8561|uhttp://thuvien.hiu.vn/kiposdata0/patronimages/2018/31012018/7thumbimage.jpg
890|a1|b7
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10200577 Kho sách ngoại văn 915.9 A562 Sách ngoại văn 1

Không có liên kết tài liệu số nào