DDC 617
Tác giả CN Nguyễn, Mạnh Khang
Nhan đề Bệnh học ngoại khoa / Nguyễn Mạnh Khang
Thông tin xuất bản H. : Y Học, 2010
Mô tả vật lý 268 tr. ; 30 cm.
Tóm tắt Nội dung sách hướng vào mục tiêu đào tạo đáp ứng yêu cầu cơ bản, hệ thông, thống nhât, đồng thời bổ sung nhiều kiến thức mới. Hình thức trình bày gồm: Mục tiêu học tập, nội dung, tài liệu tham khảo và trắc nghiệm.
Từ khóa tự do Ngoại khoa
Từ khóa tự do Bênh học
Địa chỉ HIU 2Kho sách chuyên ngành ĐS(6): 20101393-8
000 00000nam#a2200000ui#4500
0019455
0022
004F1FC8BB2-915F-477F-A861-F4305A1FFBF2
005201802011230
008081223s2010 vm| vie
0091 0
020 |c28.000 VNĐ
039|a20180201123143|bmuoint|y20180201123102|zmuoint
041 |avie
044 |avm
082 |a617|bN576 - K454
100 |aNguyễn, Mạnh Khang
245 |aBệnh học ngoại khoa / |cNguyễn Mạnh Khang
260 |aH. : |bY Học, |c2010
300 |a268 tr. ; |c30 cm.
520 |aNội dung sách hướng vào mục tiêu đào tạo đáp ứng yêu cầu cơ bản, hệ thông, thống nhât, đồng thời bổ sung nhiều kiến thức mới. Hình thức trình bày gồm: Mục tiêu học tập, nội dung, tài liệu tham khảo và trắc nghiệm.
653 |aNgoại khoa
653 |aBênh học
852|aHIU 2|bKho sách chuyên ngành ĐS|j(6): 20101393-8
8561|uhttp://thuvien.hiu.vn/kiposdata0/patronimages/11111logothumbimagethumbimage.jpg
890|a6|b8
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 20101393 Kho sách chuyên ngành ĐS 617 N576 - K454 Sách tham khảo 1
2 20101394 Kho sách chuyên ngành ĐS 617 N576 - K454 Sách tham khảo 2
3 20101395 Kho sách chuyên ngành ĐS 617 N576 - K454 Sách tham khảo 3
4 20101396 Kho sách chuyên ngành ĐS 617 N576 - K454 Sách tham khảo 4
5 20101397 Kho sách chuyên ngành ĐS 617 N576 - K454 Sách tham khảo 5
6 20101398 Kho sách chuyên ngành ĐS 617 N576 - K454 Sách tham khảo 6

Không có liên kết tài liệu số nào