• Giáo Trình
  • 495 T562
    Tiếng hàn tổng hợp dành cho người Việt Nam :
DDC 495
Tác giả CN Cho, Hang Rok
Nhan đề Tiếng hàn tổng hợp dành cho người Việt Nam : Giáo trình hiệu quả dành cho người Việt Nam học tiếng Hàn. Tập 4 / Cho Hang Rok, Lee Mi Hye, Lê Đăng Hoan, Lê Thị Thu Giang, Nguyễn Thị Hương Sen, Đỗ Ngọc Luyến
Thông tin xuất bản 2011
Mô tả vật lý 336 tr. ; 25 cm.
Tóm tắt Giáo trình được biên soạn nhằm giúp cho những người học tiếng Hàn ở trình độ cao cấp nhất có thể sử dụng tiếng Hàn trên các lĩnh vực mang tính học thuật và chuyên môn cao.
Từ khóa tự do Giáo trình tiếng hàn
Từ khóa tự do Hàn quốc
Từ khóa tự do Tiếng hàn
Tác giả(bs) CN Lee, Mi Hye
Tác giả(bs) CN Đỗ Ngọc Luyến
Tác giả(bs) CN Lê Đăng Hoan
Tác giả(bs) CN Lê, Thị Thu Giang
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Thị Hương Sen
Địa chỉ HIU 1Kho sách chuyên ngành(40): 10100577-616
000 00000nam#a2200000ui#4500
001978
0021
004018D81A1-766C-4A78-8EB5-549808E50438
005201901091619
008081223s2011 vm| vie
0091 0
020 |cSách không bán
039|a20190109162050|bdiepbnh|c20171111100051|dhoaitm|y20171111094703|zhoaitm
041 |avie
044 |avm
082 |a495|bT562
100 |aCho, Hang Rok
245 |aTiếng hàn tổng hợp dành cho người Việt Nam : |bGiáo trình hiệu quả dành cho người Việt Nam học tiếng Hàn. |nTập 4 / |cCho Hang Rok, Lee Mi Hye, Lê Đăng Hoan, Lê Thị Thu Giang, Nguyễn Thị Hương Sen, Đỗ Ngọc Luyến|h2 Audio CD & Sách bài tập
260 |c2011
300 |a336 tr. ; |c25 cm.
520 |aGiáo trình được biên soạn nhằm giúp cho những người học tiếng Hàn ở trình độ cao cấp nhất có thể sử dụng tiếng Hàn trên các lĩnh vực mang tính học thuật và chuyên môn cao.
653 |aGiáo trình tiếng hàn
653 |aHàn quốc
653 |aTiếng hàn
691 |aHàn quốc học
700 |aLee, Mi Hye
700|aĐỗ Ngọc Luyến
700|aLê Đăng Hoan
700|aLê, Thị Thu Giang
700|aNguyễn, Thị Hương Sen
852|aHIU 1|bKho sách chuyên ngành|j(40): 10100577-616
8561|uhttp://thuvien.hiu.vn/kiposdata1/giaotrinh/tan/tienghanthumbimage.jpg
890|a40|b39
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10100577 Kho sách chuyên ngành 495 T562 Giáo trình 1
2 10100578 Kho sách chuyên ngành 495 T562 Giáo trình 2
3 10100579 Kho sách chuyên ngành 495 T562 Giáo trình 3
4 10100580 Kho sách chuyên ngành 495 T562 Giáo trình 4
5 10100581 Kho sách chuyên ngành 495 T562 Giáo trình 5
6 10100582 Kho sách chuyên ngành 495 T562 Giáo trình 6
7 10100583 Kho sách chuyên ngành 495 T562 Giáo trình 7
8 10100584 Kho sách chuyên ngành 495 T562 Giáo trình 8
9 10100585 Kho sách chuyên ngành 495 T562 Giáo trình 9
10 10100586 Kho sách chuyên ngành 495 T562 Giáo trình 10

Không có liên kết tài liệu số nào