DDC 346.597047
Tác giả TT Biên mục trên xuất bản phẩm của Thư viện Quốc gia Việt Nam
Nhan đề Luật doanh nghiệp / Biên mục trên xuất bản phẩm của Thư viện Quốc gia Việt Nam
Thông tin xuất bản Tp. HCM : Chính trị quốc gia, 2016
Mô tả vật lý 294 tr. ; 19 cm.
Tóm tắt Luật Doanh Nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hào xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kì họp thứ 8 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014. Lệnh số 28/2014/L/CTN ngày 8 - 12 - 2014 của Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam về việc công bố Luật doan
Từ khóa tự do Văn bản pháp luật
Từ khóa tự do Pháp luật
Từ khóa tự do Luật doanh nghiệp
Địa chỉ HIU 1Kho sách chuyên ngành(2): 10100758, 10100797
000 00000nam#a2200000ui#4500
001996
0022
004E2CA795C-7200-4EC4-A5E9-F87B11AA94C5
005201711241022
008081223s2016 vm| vie
0091 0
020 |c39.000 VNĐ
039|a20171124102316|btanht|y20171124101814|ztanht
041 |avie
044 |avm
082 |a346.597047|bL926
110 |aBiên mục trên xuất bản phẩm của Thư viện Quốc gia Việt Nam
245 |aLuật doanh nghiệp / |cBiên mục trên xuất bản phẩm của Thư viện Quốc gia Việt Nam
260 |aTp. HCM : |bChính trị quốc gia, |c2016
300 |a294 tr. ; |c19 cm.
520 |aLuật Doanh Nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hào xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kì họp thứ 8 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014. Lệnh số 28/2014/L/CTN ngày 8 - 12 - 2014 của Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam về việc công bố Luật doan
653 |aVăn bản pháp luật
653 |aPháp luật
653 |aLuật doanh nghiệp
852|aHIU 1|bKho sách chuyên ngành|j(2): 10100758, 10100797
8561|uhttp://thuvien.hiu.vn/kiposdata0/patronimages/2017/thang112017/24112017/luatdoanhngiepthumbimage.jpg
890|a2|b4
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10100797 Kho sách chuyên ngành 346.597047 L926 Sách tham khảo 2
2 10100758 Kho sách chuyên ngành 346.597047 L926 Sách tham khảo 1

Không có liên kết tài liệu số nào