DDC 343.59705602632
Tác giả TT Chính Phủ
Nhan đề Nghị định số 59/2018/NĐ-CP : Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan / Chính Phủ
Thông tin xuất bản 2018
Mô tả vật lý 48 tr. ; cm.
Địa chỉ Thư Viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng
000 00000nam#a2200000ui#4500
00120212
00266
00437CE1672-D720-46E5-94EA-423133B2FE2C
005202209301006
008081223s2018 vm| vie
0091 0
039|y20220930100701|zvulh
040 |aĐHQT Hồng Bàng
041 |avie
044 |avm
082 |a343.59705602632
110 |aChính Phủ
245 |aNghị định số 59/2018/NĐ-CP : |bSửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan / |cChính Phủ
260 |c2018
300 |a48 tr. ; |ccm.
691 |aLuật kinh tế
691|aLuật
852 |aThư Viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng
8561|uhttp://thuvien.hiu.vn/kiposdata0/patronimages/11111logothumbimagethumbimage.jpg
890|a0|b0|c1|d0