Dòng Nội dung
1
Chiến lược quản trị dòng tiền mặt tạo lợi nhuận / Nguyễn Văn Dung
H. : Tài chính, 2009
481 tr. ; 24 cm.

Trình bày những vấn đề có liên quan đến tiền mặt của doanh nghiệp bao gồm các phương pháp quản lý, hoạch định và phân tích dòng tiền trong tổ chức. Giúp cho Giám đốc CEO, CFO, Kế toán trưởng, chủ doanh nghiệp và các sinh viên đang theo học chuyên ngành về quản trị kinh doanh nắm rõ về các lĩnh vực nói trên.
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

2
Chiến lược và chiến thuật quảng bá Marketing du lịch / Nguyễn Văn Dung
Tp.HCM : Giao thông vận tải, 2009
230 tr. ; 24 cm

Cuốn sách này giới thiệu các chiến lược và chiến thuật quảng bá tiếp thị Du lịch, đặc biệt trong kỷ nguyên mới, với tiếp thị trực tuyến dựa trên công nghệ máy tính mạng Internet và thương mại điện tử, tạo sự biến chuyển mạnh mẽ trong việc quảng bá, quảng cáo, truyền thông, phân phối dịch vụ Du lịch, các giao dịch Du lịch (Hàng không, nhà hàng, khách sạn, đăng ký vé, du lịch kinh doanh).
Đầu mục:5 (Lượt lưu thông:7) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
3
Chiến lược và chiến thuật quảng bá Marketing du lịch / Nguyễn Văn Dung
Thành phố Hồ Chí Minh : Giao thông vận tải, 2009
24 cm

Cuốn sách này giới thiệu các chiến lược và chiến thuật quảng bá tiếp thị Du lịch, đặc biệt trong kỷ nguyên mới, với tiếp thị trực tuyến dựa trên công nghệ máy tính mạng Internet và thương mại điện tử, tạo sự biến chuyển mạnh mẽ trong việc quảng bá, quảng cáo, truyền thông, phân phối dịch vụ Du lịch, các giao dịch Du lịch (Hàng không, nhà hàng, khách sạn, đăng ký vé, du lịch kinh doanh).
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
4
Chiến lược và chiến thuật quảng bá Marketing du lịch / Nguyễn Văn Dung
Thành phố Hồ Chí Minh : Giao thông vận tải, 2009
24 cm

Cuốn sách này giới thiệu các chiến lược và chiến thuật quảng bá tiếp thị Du lịch, đặc biệt trong kỷ nguyên mới, với tiếp thị trực tuyến dựa trên công nghệ máy tính mạng Internet và thương mại điện tử, tạo sự biến chuyển mạnh mẽ trong việc quảng bá, quảng cáo, truyền thông, phân phối dịch vụ Du lịch, các giao dịch Du lịch (Hàng không, nhà hàng, khách sạn, đăng ký vé, du lịch kinh doanh).
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
5
Doanh nghiệp trong kinh tế thị trường
H. : Lao động, 2010
258 tr. ; 24 cm.

Quyển sách này hy vọng đem đến cho quý đọc giả, các bạn sinh viên, doanh nhân kiến thức kỹ năng, thực tiễn và hiện đại, kỹ năng xác định cơ hội,...
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)