Dòng Nội dung
1
Đi vào nghiên cứu khoa học / Nguyễn Văn Tuấn
Tp.HCM : Tổng hợp Tp.HCM, 2018
351 tr. ; 19 cm.

Cuốn sách này ra đời trên cơ sở tập hợp những bài viết về hai nội dung chính: nghiên cứu khoa học và việc công bố kết quả nghiên cứu khoa học. Trong phần đầu, tác giả cố gắng làm rõ các khái niệm cốt yếu như “hoạt động nghiên cứu khoa học”, “cơ sở khoa học”, cách xác định đề tài nghiên cứu, vấn đề đạo đức khoa học, văn hóa khoa học… Về phương diện công bố kết quả nghiên cứu khoa học, tác giả chủ yếu tập trung vào hình thức bài báo khoa học đăng trên tập san quốc tế
Đầu mục:2 (Lượt lưu thông:3) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

2
Đi vào nghiên cứu khoa học / Nguyễn Văn Tuấn
Tp.HCM : Tổng hợp Tp.HCM, 2019
351 tr. ; 19 cm.

Cuốn sách này ra đời trên cơ sở tập hợp những bài viết về hai nội dung chính: nghiên cứu khoa học và việc công bố kết quả nghiên cứu khoa học. Trong phần đầu, tác giả cố gắng làm rõ các khái niệm cốt yếu như “hoạt động nghiên cứu khoa học”, “cơ sở khoa học”, cách xác định đề tài nghiên cứu, vấn đề đạo đức khoa học, văn hóa khoa học… Về phương diện công bố kết quả nghiên cứu khoa học, tác giả chủ yếu tập trung vào hình thức bài báo khoa học đăng trên tập san quốc tế
Đầu mục:3 (Lượt lưu thông:3) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

3
Đi vào nghiên cứu khoa học / Nguyễn Văn Tuấn
Tp.HCM : Tổng hợp Tp.HCM, 2013
301 tr. ; 19 cm.

Cuốn sách này ra đời trên cơ sở tập hợp những bài viết về hai nội dung chính: nghiên cứu khoa học và việc công bố kết quả nghiên cứu khoa học. Trong phần đầu, tác giả cố gắng làm rõ các khái niệm cốt yếu như “hoạt động nghiên cứu khoa học”, “cơ sở khoa học”, cách xác định đề tài nghiên cứu, vấn đề đạo đức khoa học, văn hóa khoa học… Về phương diện công bố kết quả nghiên cứu khoa học, tác giả chủ yếu tập trung vào hình thức bài báo khoa học đăng trên tập san quốc tế
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:2)

4
Giáo trình bệnh học tâm thần / PGS.TS. Nguyễn Kim Việt; TS. Nguyễn Văn Tuấn (Đồng Ch.b); và Cộng sự
Hà Nội : Y học, 2016
139 tr. ; cm.
Đại học Y Hà Nội – Bộ môn Tâm thần

Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:1)

5
Giáo trình phương pháp nghiên cứu khoa học giáo dục / Võ Thị Ngọc Lan, Nguyễn Văn Tuấn
H. : Đại học Quốc gia TP.HCM, 2012
100 tr. ; 24 cm.

Trình bày cơ sở chung về nghiên cứu khoa học và nghiên cứu khoa học giáo dục; phương pháp, các giai đoạn tiến hành đề tài nghiên cứu khoa học; hình thức và cấu trúc của luận văn khoa học
Đầu mục:4 (Lượt lưu thông:6) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)