Dòng Nội dung
1
Bệnh học nội khoa. Ngô Quý Châu, Nguyễn Lân Việt, Nguyễn Đạt Anh, Phạm Quang Vinh T.1 /
H. : Y học, 2018
550 tr. ; 27 cm.

Cuốn sách này cập nhật và nâng cao nững kiến thức, chia sẻ kinh nghiệm với các em sinh viên, các bạn đồng nghiệp, góp phần chẩn đoán sớm, điều trị đúng và kịp thời cho bệnh nhân mắc các bệnh nội khoa...
Đầu mục:12 (Lượt lưu thông:64) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:7)

2
Bệnh học nội khoa. Ngô Quý Châu, Nguyễn Lân Việt, Nguyễn Đạt Anh, Phạm Quang Vinh T.1 /
H. : Y học, 2020
623 tr. ; 27 cm.

Cuốn sách này cập nhật và nâng cao nững kiến thức, chia sẻ kinh nghiệm với các em sinh viên, các bạn đồng nghiệp, góp phần chẩn đoán sớm, điều trị đúng và kịp thời cho bệnh nhân mắc các bệnh nội khoa...
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:11)

3
Các xét nghiệm thường quy áp dụng trong thực hành lâm sàng / Nguyễn, Đạt Anh, Nguyễn Thị Hương
Hà Nội : Y học, 2013
864 tr. ; 24 cm.


Đầu mục:4 (Lượt lưu thông:2) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:2)

4
5