Dòng Nội dung
1
Bài tập quản trị chiến lược / Ngô Kim Thanh, Lê Văn Tâm (ch.b.), Trương Đức Lực..
H. : Đại học Kinh tế Quốc dân, 2015
171 tr. ; cm.
Trường đại học Kinh tế Quốc dân. Bộ môn Quản trị Doanh nghiệp
Giới thiệu 60 bài tập tình huống, 30 dạng bài tập tính toán và vận dụng các kĩ thuật phân tích chiến lược cùng 155 câu hỏi ôn tập, câu hỏi trắc nghiệm về quản trị chiến lược
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)

2
Mở mắt ngày đã trôi / Hoàng Thanh Hương
Hà Nội : Hội Nhà văn, 2019
271 tr. ; 21cm.

Cuốn sách là tuyển tập 17 truyện ngắn. Nội dung xoay quanh những câu chuyện thường nhật của các nhân vật mà người đọc có thể thấy mình trong đó
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)