Dòng Nội dung
1
Cấy ghép nha khoa / Lê Đức Lánh, Võ Chí Hùng, Trần Hùng Lâm
Hồ Chí Minh : Y học, 2016
341 tr. ; 27 cm.

Trình bày đại cương về cấy ghép nha khoa. Cơ sở sinh học của cấy ghép nha khoa. Phẫu thuật cấy ghép. Phục hình trên implant. Xử lý biến chứng và chăm sóc duy trì phục hình implant
Đầu mục:8 (Lượt lưu thông:47) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:104)