Dòng Nội dung
1
Điều dưỡng nội. Sách đào tạo cử nhân điều dưỡng / Lê Văn An, Nguyễn Thị Kim Hoa Tập 1 :
Hà Nội : Y học, 2008
236 tr. ; cm.
Bộ Y Tế

Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)

2
Quản lý điều dưỡng : Dành cho đào tạo cử nhân điều dưỡng / PGS.TS. Lê Văn An (Ch.b); ThS. Hồ Duy Bính; TS. Nguyễn Thị Kim Hoa; BSCKII. Trần Đức Thái
Giáo dục Việt Nam, 2016
191 tr. ; cm.


Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:12)