Dòng Nội dung
1
Nghiên cứu khoa học xã hội: nguyên tắc, phương pháp và thực hành / Anol Bhattacherjee; Phan Viết Phong; Cao Ngọc Anh
2012
223 tr. ; cm.

Cuốn sách này nhằm mục đích giới thiệu cho học viên cao học và nghiên cứu sinh về cách tiến hành nghiên cứu khoa học trong các ngành khoa học xã hội, kinh doanh, giáo dục, y tế cộng đồng và các chuyên ngành khác có liên quan. Sách được biên soạn dựa trên các bài giảng của cá nhân trong hơn một thập kỷ giảng dạy phương pháp nghiên cứu khoa học cho các khoá nghiên cứu sinh tại trường Đại học South Florida
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:2)