Dòng Nội dung
1
Kaizen express : fundamentals for your lean journey / Toshiko Narusawa, John Shook
Cambridge, Mass : Lean Enterprise Institute, 2009
159 tr. ; cm.


Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)