Dòng Nội dung
1
Châm cứu / Trần Thúy, Trần Quang Đạt, Trương Việt Bình, Trần Quốc Hiếu, Vũ nam
H. : Y học, 2005
565 tr. ; 27 cm.
Trần, Thúy

Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:1)

2
Châm cứu / Trần Thúy, Trần Quang Đạt, Trương Việt Bình, Trần Quốc Hiếu, Vũ nam
H. : Y học, 2002
565 tr. ; 27 cm.
Trần, Thúy

Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:2) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:1)

3
Chẩn đoán bằng mạch chẩn và thiệt chẩn / Trần Thúy, Vũ Nam
H. : Y học, 2002
91 tr. ; 27 cm.

"CHẨN ĐOÁN BẰNG MẠCH CHẨN VÀ THIỆT CHẨN" là quyển sách duy nhất thời bấy giờ giới thiệu về mạch học, Trong quyển này Vương thúc hòa cũng đã trình bày được gần hết những mạch cơ bản: tam mạch, tú mạch, mạch thất biểu, mạch bát lý, mạch cửu đạo
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)

4
Chẩn đoán bằng mạch chẩn và thiệt chẩn / Trần Thúy, Vũ Nam
H. : Y học, 2006
91 tr. ; 27 cm.

"CHẨN ĐOÁN BẰNG MẠCH CHẨN VÀ THIỆT CHẨN" là quyển sách duy nhất thời bấy giờ giới thiệu về mạch học, Trong quyển này Vương thúc hòa cũng đã trình bày được gần hết những mạch cơ bản: tam mạch, tú mạch, mạch thất biểu, mạch bát lý, mạch cửu đạo
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)

5
Lý luận Y học cổ truyền / Trần Thúy, Vũ Nam, Nguyễn Văn Toại
H. : Y học, 2002
143 tr. ; 27 cm.

Giới thiệu những lý luận, lập luận trong Y học cổ truyền
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)