Dòng Nội dung
1
Bài giảng y học cổ truyền :. Dùng cho học viên chuyên khoa định hướng Y học cổ truyền. / Đỗ Thị Phương, Nguyễn Nhược Kim, Đặng Kim Thanh... T.2 / :
H. : Y học, 2016
506 tr. ; 27 cm.
Đại học Y Hà Nội. Khoa y học cổ truyền
Lý luận chung về y học cổ truyền, châm cứu, các phương pháp điều trị không dùng thuốc của y học cổ truyền và các bài thuốc, vị thuốc y học cổ truyền. Mục đích đào tạo các bác sĩ chuyên khoa Y học cổ truyền công tác tại các bệnh viện Y học cổ truyền, khoa Y học cổ truyền các bệnh viện đa khoa. Học viên nắm được hệ thống nền y học cổ truyền về các môn lý luận cơ bản, châm cứu học, thuốc, các bài thuốc, kế thừa các kinh nghiệm tốt, khám và chữa các bệnh thuộc các khoa lâm sàng...
Đầu mục:10 (Lượt lưu thông:1) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

2
Bào chế đông dược / Nguyễn Nhược Kim, Trần Thúy, Lê Thị Hồng Hoa
Hà Nội : Y hcoj, 2005
256 tr. ; cm.
Đại học Y Hà Nội. Khoa Y Học Cổ Truyền

Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:1)

3
Bệnh học nội khoa y học cổ truyền / PGS.TS. Nguyễn Nhược Kim; và Cộng sự
Y học, 2012
235 tr. ; cm.
Đại học Y Hà Nội – Khoa Y học cổ truyền

Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:1)

4
Bệnh ngũ quan y học cổ truyền / Nguyễn Nhược Kim (ch.b.), Phạm Văn Trịnh, Vũ Nam
Hà Nội : Y học, 2006
97 tr. ; cm.
Trường đại học Y Hà Nội. Khoa Y học cổ truyền
Khái quát về bệnh, triệu chứng và cách điều trị các loại bệnh yết hầu, bệnh nhãn khoa, bệnh ngoài da và tai mũi họng.
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:1)

5