Dòng Nội dung
1
Giáo trình ký sinh trùng thực hành : Dùng cho đào tạo cử nhân xét nghiệm / Lê Thị Xuân, Võ Thị Mỹ Dung, Nguyễn Thị Hiện, Trịnh Tuyết Huệ, Nguyễn Hồ Phương Liên
H. : Giáo dục, 2008
218 tr. ; cm.

Giáo trình Ký sinh trùng thực hành được biên soạn cho sinh viên khoa Kỹ thuật Y học có mục đích hướng dẫn cho những sinh viên học môn Ký sinh trùng nhằm hoàn thiện khả năng chẩn đoán dựa trên một sốthông tin lâm sàng cơ bản và xét nghiệm bệnh phẩm bằng cách xem kính hiển vi, cấy. Một số kỹ thuật miễn dịch cũng được đề cập đến. Sách gồm có ba phần: Phần một: Phần kỹ thuật trình bày những kỹ thuật xét nghiệm cơ bản bao gồm phương pháp thu thập, bảo quản, xử lý bệnh phẩm. Phần hai: định danh, gồm các hình ảnh các ký sinh trùng và vi nấm gây bệnh thường gặp ở nước ta. Phần ba: Phụ lục, giới thiệu các hóa chất thường dùng trong xét nghiệm ký sinh trùng đường ruột; các hóa chất, thuốc nhuộm và môi trường trong xét nghiệm nấm. Ngoài việc các sinh viên phải nắm vững các kỹ thuật được giới thiệu, điều chúng tôi quan tâm hơn nữa là sinh viên phải biết được ưu, nhược điểm của các phương pháp được chọn, phải hiểu ích lợi và hạn chế của nó. Sinh viên cần phải biết lựa chọn các phương pháp chẩn đoán phù hợp với từng loại ký sinh trùng và từng loại bệnh phẩm. Nội dung các kỹ thuật trình bày trong cuốn sách ký sinh trùng này có thể không được đầy đủ, nhưng nó cũng chứa đựng các phương pháp phổ biến nhất và đủ dùng cho các phòng xét nghiệm lâm sàng ở nước ta.
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:1)

2
3
Ký sinh trùng thực hành : Dùng cho đào tạo cử nhân kỹ thuật xét nghiệm Y học / Lê Thị Xuân (Chủ biên), Võ Thị Mỹ Dung, Nguyễn Thị Hiện, Trịnh Tuyết Huệ, Nguyễn Hồ Phương Liên
Vĩnh Phúc : Giáo dục Việt Nam, 2015
239 tr. ; 27 cm.
Lê, Thị Xuân
Nội dung các kỹ thuật trình bày trong giáo trình này có thể không được đầy đủ, nhưng nó cũng chứa đựng các phương pháp phổ biến nhất và đủ dùng cho các phòng xét nghiệm lâm sàng ở nước ta. Trong cuốn giáo trình này, chúng tôi đã cố gắng trình bày những điểm đặc trưng về hình thể để phân biệt ký sinh trùng và giải thích làm thế nào để xác định chúng. Phần ba: Phụ lục, giới thiệu các hóa chất thường dùng trong xét nghiệm ký sinh trùng đường ruột; các hóa chất, thuốc nhuộm và môi trường trong xét nghiệm nấm. Những hình ảnh minh họa, mặc dù không hoàn chỉnh nhưng cũng khá đầy đủ về số lượng và chất lượng, cung cấp một cách khái quát về hình thái của ký sinh trùng và vi nấm cũng như các kỹ thuật phát hiện chúng.
Đầu mục:4 (Lượt lưu thông:8) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:1)

4
Viêm gan siêu vi C từ cấu trúc siêu vi đến điều trị / Đinh Dạ Lý Hương, Bùi Hữu Hoàng, Võ Thị Mỹ Dung, Trần Thiện Tuấn Duy, Trần Ngọc Bảo, Phạm Hoàng Phiệt
Tp. HCM : Y học chhi nhánh Tp. HCM, 2000
149 tr. ; 21 cm.
Đinh, Dạ Lý Hương

Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)