Dòng Nội dung
1
Ký sinh trùng thực hành : Dùng cho đào tạo cử nhân kỹ thuật xét nghiệm Y học / Lê Thị Xuân (Chủ biên), Võ Thị Mỹ Dung, Nguyễn Thị Hiện, Trịnh Tuyết Huệ, Nguyễn Hồ Phương Liên
Vĩnh Phúc : Giáo dục Việt Nam, 2015
239 tr. ; 27 cm.
Lê, Thị Xuân
Nội dung các kỹ thuật trình bày trong giáo trình này có thể không được đầy đủ, nhưng nó cũng chứa đựng các phương pháp phổ biến nhất và đủ dùng cho các phòng xét nghiệm lâm sàng ở nước ta. Trong cuốn giáo trình này, chúng tôi đã cố gắng trình bày những điểm đặc trưng về hình thể để phân biệt ký sinh trùng và giải thích làm thế nào để xác định chúng. Phần ba: Phụ lục, giới thiệu các hóa chất thường dùng trong xét nghiệm ký sinh trùng đường ruột; các hóa chất, thuốc nhuộm và môi trường trong xét nghiệm nấm. Những hình ảnh minh họa, mặc dù không hoàn chỉnh nhưng cũng khá đầy đủ về số lượng và chất lượng, cung cấp một cách khái quát về hình thái của ký sinh trùng và vi nấm cũng như các kỹ thuật phát hiện chúng.
Đầu mục:4 (Lượt lưu thông:8) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:1)

2