Dòng Nội dung
1
Phục hình răng cố định / Trần Thiên Lộc, Nguyễn Thị Bích Thủy, Nguyễn Thị Kim Dung
Tp. HCM : Y học, 2015
274 tr. ; 27 cm.

Phục hình răng cố định là một phân môn chuyên sâu của Nha khoa phục hồi. Thành công trong thực hành nha khoa nói chung, trong việc thực hiện một phục hình cố định nói riêng không phải chỉ từ một chuỗi các kỹ thuật được thực hiện đúng, mà là sự vận dụng một loạt kiến thức và kỹ năng chuyên ngành trên từng đối tượng người bệnh cụ thể, có đặc trưng thể chất và tinh thần, sinh học và xã hội khác nhau. Chính điều này làm cho lâm sáng nha khoa luôn đa dạng, tươi mới và không nhàm chán. Các tác giả của cuốn Phục Hình Răng Cố Định là những giảng viên nhiều kinh nghiệm, đã tập hợp các bài giảng làm nội dung của cuốn sách này. Đối với đồng nghiệp công tác trong lĩnh vực đào tạo và sinh viên RHM, sách có thể dùng để soạn bài giảng và là tài liệu học tập của sinh viên. Người đọc là những nhà thực có thể tìm thấy trong sách các chỉ dẫn bổ ích cho công việc hằng ngày. Cuốn sách giúp gợi nhớ những điều đã được giảng dạy trong nhà trường với những chi tiết giúp thực hiện thành công các phục hồi cho người bệnh.
Đầu mục:5 (Lượt lưu thông:26) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:47)

2
Thực hành phục hình răng tháo lắp bán hàm : Sách đào tạo bác sĩ Răng Hàm Mặt / Trần Thiên Lộc (Chủ biên), Phạm Lê Hương, Nguyễn Thị Khen, Trần Ngọc Khánh Vân
Tp. HCM : Y học, 2011
178 tr. ; 27 cm.
Bộ Y tế
Cuốn sách cung cấp cho sinh viên và các đồng nghiệp trong ngành răng hàm mặt một cách có hệ thống các nguyên tắc căn bản để thực hiện một hàm giả bán phần; từ khâu khám bệnh đến khâu lâm sàng và labo để có được một phục hình hoàn chỉnh. Ngoài ra, sách còn cung cấp phần hướng dẫn bệnh nhân cách sử dụng và giữ gìn hàm giả.
Đầu mục:5 (Lượt lưu thông:28) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:45)

3
Thực hành phục hình răng tháo lắp toàn hàm : Sách đào tạo bác sĩ răng hàm mặt / Trần Thiên Lộc, Lê Hồng Phương Trang (Đồng chủ biên), Nguyễn Thị Cẩm Bình, Nguyễn Hiếu Hạnh
Tp. HCM : Y học, 2015
224 tr. ; 27 cm.
Bộ Y Tế
Cuốn sách được trình bày ngắn gọn, súc tích, được biên soạn theo hệ thống các cơ quan. Cuốn sách có thể được sử dụng cho việc giảng dạy các đối tượng Trung cấp Y, cũng có thể phục vụ cho việc hệ thống hóa kiến thức cho đối tượng là sinh viên Đại học Y và các nhân viên Y tế cũng có thể dụng nó như một tài liệu “giúp trí nhớ” về giải phẫu học. Nhằm nhấn mạnh những kiến thức cần thiết cũng như giúp người đọc có thể tự đánh giá, ở mỗi chương (mỗi hệ thống), chúng tôi có biên soạn các mục tiêu và phần câu hỏi trắc nghiệm cụ thể.
Đầu mục:5 (Lượt lưu thông:20) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:49)