Dòng Nội dung
1
Thực hành phục hình răng tháo lắp bán hàm : Sách đào tạo bác sĩ Răng Hàm Mặt / Trần Thiên Lộc (Chủ biên), Phạm Lê Hương, Nguyễn Thị Khen, Trần Ngọc Khánh Vân
Tp. HCM : Y học, 2011
178 tr. ; 27 cm.
Bộ Y tế
Cuốn sách cung cấp cho sinh viên và các đồng nghiệp trong ngành răng hàm mặt một cách có hệ thống các nguyên tắc căn bản để thực hiện một hàm giả bán phần; từ khâu khám bệnh đến khâu lâm sàng và labo để có được một phục hình hoàn chỉnh. Ngoài ra, sách còn cung cấp phần hướng dẫn bệnh nhân cách sử dụng và giữ gìn hàm giả.
Đầu mục:5 (Lượt lưu thông:28) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:45)