Dòng Nội dung
1
Quan niệm của C.Mác, Ph.Ăngghen về con người và sự nghiệp giải phóng con người : Sách tham khảo / Bùi Bá Linh
H. : Tổng hợp Tp.Hồ Chí Minh, 2006
223 tr. ; 19 cm.

Phân tích sự hình thành quan niệm mới về con người và giải phóng con người, mối quan hệ con người-tự nhiên-xã hội
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

2
(사람이 있고 자연이 있는 아름다운)명산 / 박기성 지음
가림출판사
173 tr. ; cm.


Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

3
Atlas sinh lý học / A. V. Corobcop, S. A. Tsesnocova ; Võ Trần Khúc Nhã biên dịch
Hà Nội : Y học, 2007
354 tr. ; cm.

Giải phẫu học sinh lí cơ thể người bằng các sơ đồ, hình ảnh. Các chỉ số sinh học. Sự thích nghi của con người với các điều kiện môi trường bên ngoài
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:12)

4
Con người 80/20 : Chín yếu tố cốt lõi của thành công 80/20 trong công việc / Richard Koch ; Thiên Kim, Anh Thy (Người dịch)
Tp. HCM : Trẻ, 2009
267 tr. ; 21 cm.

Con Người 80/20 là tập tiếp theo trong loạt kinh điển bán chạy nhất "Nguyên Lý 80/20" của Richard Koch, lần đầu tiên tập trung vào mối liên hệ giữa sự trổi dậy của các cá nhân và nguyên lý 80/20 - làm thế nào để thành công nhiều hơn với công sức ít hơn. Cách thức cũ là các nhà quản lý làm trung tâm kết hợp, tạo nên tài sản và cơ cấu quản lý. Theo cách thức mới 80/20, những thành phần trung bình được tách ra, các cá nhân sẽ tập trung vào những nhỏ trong hệ thống, những thành phần có quyền năng đặc biệt dẫn đến thành công
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

5
Hàn Quốc đất nước con người

257 tr. ; 21 cm.


Đầu mục:11 (Lượt lưu thông:26) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)