Dòng Nội dung
1
Giáo trình tạo hình và phương pháp hướng dẫn trẻ Mầm non hoạt động tạo hình : Dùng trong các trường THCN / Lê Đức Hiền
Hà Nội : Hà Nội, 2005
325 tr. ; cm.
Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội
Dựa vào sự phân loại các nội dung, phương pháp và hình thức tổ chức hoạt động tạo hình của trẻ em, bạn đọc có thể dễ dàng hiểu và nắm được những yêu cầu, cách thức cụ thể của việc tổ chức hoạt động tạo hình trong trường mầm non theo hướng tiếp cận khoa học, hướng vào trẻ em và giúp trẻ phát huy tính tích cực, sáng tạo trong hoạt động. Chúng tôi hi vọng giáo trình này sẽ giúp cho các giáo viên mầm non tương lai, các cán bộ quản lí và cán bộ nghiên cứu chuyên ngành giáo dục mầm non có được những tri thức cơ bản nhất về hoạt động tạo hình của trẻ em và góp phần phát triển các kĩ năng, năng lực sư phạm của chính mình
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:1)

2
Phương pháp tổ chức hoạt động tạo hình cho trẻ mầm non / Lê Thanh Thủy
H. : Đại học Sư phạm, 2018
269 tr. ; 21 cm.

Trình bày các vấn đề về cơ sở giáo dục học của việc tổ chức hoạt động tạo hình trong trường mầm non; cách thức lập kế hoạch, soạn giáo án và thực hiện tổ chức môi trường giáo dục; đặc điểm phát triển hoạt động tạo hình của trẻ em
Đầu mục:17 (Lượt lưu thông:8) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

3
Tổ chức hoạt động tạo hình cho trẻ mầm non / Lê Thị Thanh Bình
Giáo dục Việt Nam
47 tr. ; cm.
Trường Cao đẳng sư phạm Trung Ương TP.HCM

Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:1)