Dòng Nội dung
1
Bảo hộ lao động và kỹ thuật an toàn điện / Trần Quang Khánh
H. : Khoa học và kỹ thuật, 2012
379 tr. ; 27 cm.

Bảo Hộ Lao Động Và Kỹ Thuật An Toàn Điện được biên soạn với mong muốn góp phần thúc đẩy tiến trình hội nhập quốc tế trong lĩnh vực đào tạo đại học và cao đẳng ở nước ta. Cuốn sách gồm 3 module với 11 chương: Module 1: Bảo hộ lao động Module 2: Kỹ thuật an toàn điện Module 3: Kỹ thuật an toàn chống nổ
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

2
Giáo trình an toàn điện / Phan Thị Thu Vân
Tp. HCM : Đại học Quốc gia Tp. HCM, 2017
264 tr. ; 24 cm.

Trình bày khái niệm cơ bản về bảo hộ lao động, về an toàn điện, phân tích an toàn khi xảy ra tai nạn điện, ...
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)