Dòng Nội dung
1
Giáo trình trường điện từ / Nguyễn Ngọc Hùng, Trương Văn Hiền
Tp.HCM : Đại học Quốc gia Tp.HCM, 2016
95 tr. ; 24 cm.

Trình bày các đại lượng Véc tơ đặc trưng cho trường điện từ, khái niệm, ý nghĩa, trường điện từ tĩnh, trường điện từ dừng, trường điện từ biến thiên...
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

2
Lý thuyết trường điện từ với các chương trình MatLab / Trần Văn Chính, Phan Văn Hiền
Hà Nội : Xây dựng, 2018
221 tr. ; 27 cm.

Trình bày các đại lượng vô hướng và các đại lượng Véc tơ; các vấn đề cơ bản về trường điện từ; trường điện từ tĩnh...
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

3
Trường điện từ : lý thuyết và bài tập / Trần Văn Chính
Hà Nội : Xây dựng, 2017
351 tr. ; 27 cm.

Tóm tắt kiến thức cơ bản và giới thiệu các bài tập, các phương pháp giải bài toán về giải tích vectơ, những định luật cơ bản của trường điện từ, trường điện tĩnh, trường điện dừng, trường điện từ biến thiên kèm bài tập thực hành có giải sẵn
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)