Dòng Nội dung
1
Non nước Việt Nam 63 tỉnh thành / Nhóm Trí Thức Việt biên soạn
H. : Thời đại, 2013
602 tr. ; 24 cm.

Giới thiệu hệ thống các thông tin cơ bản về 63 tỉnh thành; cung cấp cho người đọc cái nhìn tổng quan về tỉnh, thành được giới thiệu: Khái quát ngắn gọn về vị trí địa lý, các đơn vị hành chính, dân số, dân tộc, văn hóa - du lịch...
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:1)

2
3
Researching hospitality and tourism / Bob Brotherton
Los Angeles : SAGE, 2015
311 tr. ; 25 cm.


Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:1)

4
The essential guide to doing your research project / Zina O'Leary
London : SAGE, 2017
400 tr. ; 25 cm.


Đầu mục:1

5
There's no toilet paper... on the road less traveled : The best of travel humor and misadventure / Doug Lansky
Palo Alto, Travelers' Tales, Inc. : Berkeley, Calif. Distributed by Publishers Group West, 2005
190 tr. ; 21 cm.


Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:1)