Dòng Nội dung
1
Lý thuyết trường điện từ với các chương trình MatLab / Trần Văn Chính, Phan Văn Hiền
Hà Nội : Xây dựng, 2018
221 tr. ; 27 cm.

Trình bày các đại lượng vô hướng và các đại lượng Véc tơ; các vấn đề cơ bản về trường điện từ; trường điện từ tĩnh...
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)