Dòng Nội dung
1
Giáo trình cơ sở thiết kế máy / Nguyễn Hữu Lộc
H. : Đại học Quốc gia Tp.HCM, 2018
776 tr. ; 24 cm.

Trình bày về cơ sở tính toán thiết kế máy và chi tiết máy, tính toán thiết kế chi tiết một số máy như máy lắp ghép, máy truyền động, máy đỡ nối
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)