Dòng Nội dung
1
Vẽ Kỹ thuật cơ bản / Vũ, Tiến Đạt
H. : Xây dựng, 2017
96 tr. ; 24 cm.

Giới thiệu các tiêu chuẩn cơ bản về bản vẽ kỹ thuật. Trình bày các phép chiếu thẳng góc và phương pháp G. Monge, cách biểu diễn điểm, đường thẳng, mặt phẳng, vật thể hình học và hình chiếu trục đo, giao giữa các vật thể hình học, các loại hình biểu diễn trên bản vẽ kỹ thuật
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)