Dòng Nội dung
1
Phân tích đẳng hình học : Cầu nối hợp nhất giữa mô hình mô phỏng và thiết kế / Nguyễn Xuân Hùng
Tp. HCM : Đại học Quốc gia Tp. HCM, 2015
405 tr. ; 24 cm.

Tài liệu này ra đời nhằm giới thiệu đến độc giả phương pháp tiếp cận công cụ tính toán hiện đại và tiệm cận với xu thế phát triển các công cụ tính toán mạnh trên thế giới.
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)