Dòng Nội dung
1
2
Luận văn thạc sĩ: Các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của khách hàng đối với hệ thống cửa hàng tiện lợi B's mart tại TP.HCM / Thái Thái Vũ; Đinh Phi Hổ (Hướng dẫn khoa học)
Tp.HCM : ĐHQT Hồng Bàng, 2017
130 tr. ; 29 cm.
ĐHQT Hồng Bàng
Nội dung luận văn này nhằm xác định yếu tố tác động đến sự hài lòng của khách hàng tại hệ thống Cửa hàng tiện lợi B's mart ở thành phố Hồ Chí Minh. Mô hình nghiên cứu và thang đo hình thành dựa trên lý thuyết và những nghiên cứu trước đây. Sau khi thu thập dữ liệu, tác giả sử dụng phần mềm SPSS 20.0 để xử lý...
Đầu mục:2 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

3
Luận văn thạc sĩ: Các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của người dân đối với chất lượng dịch vụ hành chính công tại UBND xã Hòa Ninh, huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng / Lâm Hải Tuấn; Vũ Trực Phức (Hướng dẫn khoa học)
Tp.HCM : ĐHQT Hồng Bàng, 2019
75 tr. ; 29 cm.
ĐHQT Hồng Bàng
Từ kết quả của nghiên cứu giúp các nhà lãnh đạo UBND xã Hòa Ninh xác định được các nhân tố và mức độ ảnh hưởng của các nhân tố đến sự hài lòng của người dân đối với chất lượng và dịch vụ của hành chính công...
Đầu mục:2 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:4)

4
5
Luận văn thạc sĩ: Những yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của khách hàng doanh nghiệp đối với dịch vụ tuyên truyền hỗ trợ người nộp thuế tại Cục Thuế tỉnh Đắk Lắk / Dương Quang Tuấn; Nguyễn Ngọc Tuyên (Hướng dẫn khoa học)
Tp.HCM : ĐHQT Hồng Bàng, 2019
95 tr. ; 29 cm.
ĐHQT Hồng Bàng
Luận văn được thực hiện nhằm khảo sát đánh giá sự hài lòng của khách hàng doanh nghiệp đối với dịch vụ tuyên truyền hỗ trợ về thuế tại Cục Thuế tại Đắk Lắk trên cơ sở là mô hình và thang đo SERVQUAL...
Đầu mục:2 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)