Dòng Nội dung
1
Bài giảng Dịch tễ học bệnh răng miệng / Ho Dac Chien DDS. MPHM
Tp.HCM
61 tr. ; cm.
Đại học Quốc tế Hồng Bàng - Khoa Răng Hàm Mặt

Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:2)

2
Basic epidemiology / R. Beaglehole, R. Bonita, T. Kjellström
Milton Keynes : World Health Organization, 2006
212 tr. ; 28 cm.


Đầu mục:2 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:1)

3
Design concepts in nutritional epidemiology / Barrie M. Margetts, Michael Nelson
New York : Oxford University Press, 2010
451 tr. ; 24 cm.


Đầu mục:2 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

4
Dịch tễ học : Các bệnh truyền nhiễm phổ biến / PGS.TS. Nguyễn Minh Sơn; và Cộng sự
Hà Nội Y học, 2012
534 tr. ; cm.
Bộ y tế

Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:1)

5
Dịch tễ học cơ bản / R. Beaglehole, R. Bonita, T. Kjellstrom ; Biên dịch: Trần Hữu Bích... ; H.đ.: Lê Vũ Anh, Trần Hữu Bích
Hà Nội : Y học, 2006
234 tr. ; cm.
Trường đại học Y tế công cộng
Định nghĩa và phạm vi của dịch tễ học. Những thành tựu của dịch tễ học. Đo lường sức khoẻ và bệnh tật. Các loại nghiên cứu. Thống kê cơ bản. Khái niệm về nguyên nhân trong dịch tễ học. Dịch tễ học và dự phòng. Dịch tễ học và các bệnh truyền nhiễm...
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:2)