Dòng Nội dung
1
Cấy ghép nha khoa / Lê Đức Lánh, Võ Chí Hùng, Trần Hùng Lâm
Hồ Chí Minh : Y học, 2016
341 tr. ; 27 cm.

Trình bày đại cương về cấy ghép nha khoa. Cơ sở sinh học của cấy ghép nha khoa. Phẫu thuật cấy ghép. Phục hình trên implant. Xử lý biến chứng và chăm sóc duy trì phục hình implant
Đầu mục:8 (Lượt lưu thông:47) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:104)

2
Dental implant prosthetics / Carl E. Misch
St. Louis, Missouri : Elsevier, 2015
993 tr. ; 28 cm.


Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:6)

3
Implant restorations : A step-by-step guide / Carl Drago
Ames, Iowa : Wiley Blackwell Pub, 2014
371 tr. ; 29 cm.


Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

4
Implant restorations : A step-by-step guide / Carl Drago
Ames, Iowa : Wiley Blackwell Pub, 2020
519 tr. ; 29 cm.


Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:3)