Dòng Nội dung
1
Dinh dưỡng cộng đồng và an toàn vệ sinh thực phẩm : Dùng cho đào tạo cử nhân y tế công cộng / Nguyễn Công Khẩn
H. : Giáo dục, 2008
375 tr. ; 27 cm.

Trình bày các vấn đề cơ bản về dinh dưỡng, các phương pháp đánh giá và theo dõi tình trạng dinh dưỡng, chính sách dinh dưỡng, vấn đề ô nhiễm thực phẩm, ngộ độc thực phẩm và phương pháp bảo quản thực phẩm.
Đầu mục:2 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:2)

2
Thực hành dinh dưỡng cộng đồng : Giáo trình dành cho cử nhân dinh dưỡng / PGS.TS. Lê Thị Hương; TS. Trịnh Bảo Ngọc (Đồng Ch.b); và Cộng sự
Hà Nội : Y học, 2016
184 tr. ; cm.
Đại học Y Hà Nội

Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:1)