Dòng Nội dung
1
Bài tập cơ học kết cấu :. Hệ siêu tĩnh, / Lều Thọ Trình, Nguyễn Mạnh Yên 2 / :
Hà Nội : Khoa học và kỹ thuật, 2000
232 tr. ; 24 cm.

Gồm phần đề bài, phần bài giải đáp số có chỉ dẫn cách giải và bài giải về cơ học kết cấu
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:7) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

2
Bảo hộ lao động trong xây dựng / Bùi Mạnh Hùng
H. : Xây dựng, 2011
376 tr. ; 27 cm.

Những vấn đề chung về bảo hộ lao động. Kỹ thuật an toàn lao động trong xây dựng. Vệ sinh lao động trong xây dựng. Một số chế độ, chính sách về bảo hộ lao động
Đầu mục:5 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

3
Bridge engineering : Design, rehabilitation, and maintenance of modern highway bridges / Demetrios E. Tonias, Jim J. Zhao
Mc Graw Hill, 2007
tr. ; cm.


Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

4
Desin technique : De travaux publics et de batiment / Georges Kienert, Jean Pelletier
Paris : Éditions Eyrolles, 1969
349 tr. ; cm.


Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

5
Điện tử số : Sách dùng cho sinh vien đại học các ngành kỹ thuật điện / Lương Ngọc Hải, Lê Hải Sâm, Nguyễn Trinh Đường
H. Hà Nội : Giáo dục, 2008
267 tr. ; 27 cm.

Cung cấp kiến thức cơ sở của kỹ thuật số các họ mạch logic TTL và CMOS, tổng hợp mạch logic tổ hợp ....
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)