Dòng Nội dung
1
Luận văn thạc sĩ: Giải pháp hạn chế trục lợi bảo hiểm tại Công ty Bảo hiểm BIDV Hồ Chí Minh / Bùi Phước Hoàng Nguyên; Nguyễn Phước Kinh Kha (Hướng dẫn khoa học)
Tp.HCM : ĐHQT Hồng Bàng, 2019
114 tr. ; 29 cm.
ĐHQT Hồng Bàng
Với tốc độ tăng trưởng cao, ngành bảo hiểm đã đóng góp đáng kể vào mọi mặt của cuộc sống, kinh tế xã hội, thay đổi cách thức nhận thức và quản lý rủi ro của nhiều thành phần kinh tế...
Đầu mục:2 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:3)