Dòng Nội dung
1
Dental neuroimaging : the role of the brain in oral functions / Chia-Shu Lin
Hoboken : Wiley-Blackwell, 2022
323tr.; cm.

Recent advancement in neuroimaging research enables us to understand the brain mechanisms underlying oral functions, including mastication, swallowing, and sensory processing.
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:1)

2
Q Skills for success : Reading and writing / Sarah Lynn T.1
Oxford : Oxford University Press, 2020
190 tr. ; 29 cm.


Đầu mục:10 (Lượt lưu thông:4) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

3
Orthodontics : principles and practice / Daljit S. Gill, Farhad B. Naini
Cairo : Wiley, 2011
384 tr. ; cm.


Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:2)

4
The Art of Dental Suturing : A Clinical Guide / Burak Çankaya, Korkud Demirel
London, UK : Quintessence Publishing, 2021
194 tr. ; cm.


Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:2)

5
100 triệu năm thực phẩm : Tổ tiên chúng ta đã ăn gì và tại sao điều đó lại quan trọng với chúng ta ngày nay? / Stephen Le ; Nguyễn Thuý Hằng dịch
Hà Nội : Thế giới, 2020
339 tr. ; cm.

Giới thiệu những thực phẩm mà tổ tiên con người đã ăn từ xa xưa đến ngày nay như: côn trùng, trái cây, thịt cá, tinh bột, sữa... trong mối quan hệ với sự tiến hoá và sức khỏe của con người, từ đó rút ra những lời khuyên về lối sống và chế độ ăn để cải thiện sức khỏe cho bản thân
Đầu mục:3 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:3)