Dòng Nội dung
1
Giáo trình kiểm soát nhiễm khuẩn bệnh viện / TS.BS. Lê Thị Anh Thư

112 tr. ; cm.
Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch

Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:2)

2
Hướng dẫn thực hành kiểm soát nhiễm khuẩn môi trường bệnh viện / Trần Quý Tường
Hà Nội : Y học, 2013
269 tr. ; cm.


Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:4)

3
Tài liệu đào tạo phòng và kiểm soát nhiễm khuẩn / Lương Ngọc Khuê, Phạm Đức Mục
Hà Nội, 2012
150 tr. ; cm.


Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)

4
Tài liệu đào tạo phòng và kiểm soát nhiễm khuẩn / Lương Ngọc Khuê, Phạm Đức Mục
Hà Nội, 2012
150 tr. ; cm.


Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)

5
Tổng quan kiểm soát nhiễm khuẩn trong các cơ sở khám bệnh chữa bệnh / Nguyễn Thị Thanh Hà
TP.HCM
75 tr. ; cm.


Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:1)