Dòng Nội dung
1
Giáo trình kiểm soát nhiễm khuẩn bệnh viện / TS.BS. Lê Thị Anh Thư

112 tr. ; cm.
Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch

Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:2)

2
Quy định về kiểm soát nhiễm khuẩn trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh / Bộ Y Tế
Hà Nội, 2018
12 tr. ; cm.
Bộ Y Tế

Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)