Dòng Nội dung
1
Ẩm thực trị liệu / Hồng Anh
Tp. HCM : Mũi Cà Mau, 2001
90 tr. ; cm.

Ý nghiã của dưỡng sinh trong ăn uống,dưỡng sinh bằng thực phẩm
Đầu mục:4 (Lượt lưu thông:1) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

2
Applied therapeutics the clinical use of drugs
Philadelphia : Wolters Kluwer
2018 tr. ; 29 cm.


Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)

3
Bệnh dị ứng phòng ngừa và trị liệu / Nelson Lee Novick ; Biên dịch: Vũ Minh Đức, Hồ Kim Chung
Hà Nội : Y học, 2000
336 tr. ; cm.

Cách phòng ngừa và trị liệu các bệnh dị ứng: bệnh hen suyễn, dị ứng thực phẩm, dị ứng thuốc, bệnh viêm mũi dị ứng, dị ứng côn trùng
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:1)

4
Daniels and worthingham's muscle testing : Techniques of manual examination and performance testing / Helen J. Hislop, Dale Avers, Marybeth Brown
St. Louis, Mo : Elsevier, 2014
514 tr. ; 29 cm.


Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:1)

5
Daniels and worthingham's muscle testing : Techniques of manual examination and performance testing / Helen J. Hislop, Dale Avers, Marybeth Brown
St. Louis, Mo : Elsevier, 2018
514 tr. ; 29 cm.


Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:1)