Dòng Nội dung
1
Miễn dịch Đề kháng Ký chủ : Giáo trình dành cho Chương trình đào tạo Bác sĩ Y khoa / B.s.: Cao Minh Nga, Trần Thị Huệ Vân (ch.b.), Phan Anh Tuấn...
Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, 2020
408 tr. ; cm.
Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh. Khoa Y. Module Miễn dịch Đề kháng Ký chủ
Cung cấp kiến thức cơ bản về vi khuẩn; virus; vi nấm; kí sinh trùng; hậu quả do tác động qua lại giữa ký chủ và vi sinh vật; vận dụng mối tương tác giữa vi sinh vật và ký chủ trong điều trị và phòng ngừa bệnh nhiễm vi sinh vật
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:46)

2
Miễn dịch đề kháng ký chủ : Giáo trình dành cho chương trình đào tạo bác sĩ Y khoa / PGS.TS.BS. Cao Minh Nga; TS.BS. Trần Thị Huệ Vân; và Cộng sự
Đại học Quốc gia TPHCM, 2022
394 tr. ; cm.
Đại học Y dược TPHCM – Khoa Y – Module Miễn dịch Đề kháng Ký chủ

Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:5)

3
Thực tập vi sinh y học / B.s.: Cao Minh Nga, Bùi Thế Trung, Lê Thị Thôi, Nguyễn Văn Toàn
Tp. Hồ Chí Minh : Lưu hành nội bộ, 2022
100 tr. ; cm.


Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:11)

4
Thực tập vi sinh y học / B.s.: Cao Minh Nga, Bùi Thế Trung, Lê Thị Thôi, Nguyễn Văn Toàn
Tp. Hồ Chí Minh : Lưu hành nội bộ, 2017
100 tr. ; cm.
Đại học Y dược TP.HCM. Khoa Y. Bộ môn Vi sinh

Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)