Dòng Nội dung
1
Nghị định số 129/2013/NĐ-CP : Nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính về thuế và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế / Chính phủ
Hà Nội, 2013
35 tr. ; cm.
Chính phủ
Chính phủ ban hành Nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính về thuế và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:1)

2