Dòng Nội dung
1
Bệnh học nội khoa. Đặng Văn Chung Tập 1 /
Y học : 1976
351 tr. ; 27 cm.
Học Viện Quân Y. Bộ Môn Tim Mạch - Thận - Khớp - Nội Tiết
Tài liệu này là những vấn đề cơ bản về nội khoa, được chia làm 2 tập. Bao gồm 54 bệnh lý nội khoa và hồi sức cấp cứu. Đây là những bài giảng về các bệnh lý thường gặp tại bệnh viện tuyến cơ sở và tuyến tỉnh. Hai tập “Bệnh học nội khoa” này được biên soạn dựa vào các tài liệu theo quy định của Vụ Khoa học và Đào tạo-Bộ Y tế, dựa trên những mục tiêu và nội dung trong khung chương trình đã được thống nhất, được cập nhật những thông tin kiến thức mới, giúp cho sinh viên nâng cao kiến thức cũng như thực hành và tự lượng giá.
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

2
Bệnh học nội khoa. Tim mạch thận. Giáo trình giảng dạy đại học và sau đại học Nguyễn Phú Kháng, Nguyễn Đức Công, Hoàng Đàn,... Tập 1 /
Y học : 2002
368 tr. ; 27 cm.
Học Viện Quân Y. Bộ Môn Tim Mạch - Thận - Khớp - Nội Tiết
Tài liệu này là những vấn đề cơ bản về nội khoa, được chia làm 2 tập. Bao gồm 54 bệnh lý nội khoa và hồi sức cấp cứu. Đây là những bài giảng về các bệnh lý thường gặp tại bệnh viện tuyến cơ sở và tuyến tỉnh. Hai tập “Bệnh học nội khoa” này được biên soạn dựa vào các tài liệu theo quy định của Vụ Khoa học và Đào tạo-Bộ Y tế, dựa trên những mục tiêu và nội dung trong khung chương trình đã được thống nhất, được cập nhật những thông tin kiến thức mới, giúp cho sinh viên nâng cao kiến thức cũng như thực hành và tự lượng giá.
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:3)

3
Bệnh học nội khoa. Bệnh khớp nội tiết. Giáo trình giảng dạy đại học và sau đại học Nguyễn Phú Kháng, Đoàn Văn Đệ, Đỗ Thị Minh Thìn,... Tập 2 /
Y học : 2003
270 tr. ; 27 cm.
Học Viện Quân Y. Bộ Môn Tim Mạch - Thận - Khớp - Nội Tiết
Tài liệu này là những vấn đề cơ bản về nội khoa, được chia làm 2 tập. Bao gồm 54 bệnh lý nội khoa và hồi sức cấp cứu. Đây là những bài giảng về các bệnh lý thường gặp tại bệnh viện tuyến cơ sở và tuyến tỉnh. Hai tập “Bệnh học nội khoa” này được biên soạn dựa vào các tài liệu theo quy định của Vụ Khoa học và Đào tạo-Bộ Y tế, dựa trên những mục tiêu và nội dung trong khung chương trình đã được thống nhất, được cập nhật những thông tin kiến thức mới, giúp cho sinh viên nâng cao kiến thức cũng như thực hành và tự lượng giá.
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:2)

4
Bệnh học và điều trị nội khoa : Kết hợp đông tây y : Sách đào tạo bác sĩ y học cổ truyền / Nguyễn Thị Bay (ch.b.), Phan Quan Chí Hiếu, Ngô Anh Dũng..
Hà Nội : Y học, 2007
562 tr. ; cm.
Bộ Y Tế
Giới thiệu 31 bệnh điển hình của bệnh học nội khoa phổ biến hay gặp trong lâm sàng thuộc về các phần: tim mạch, hô hấp, xương khớp... với các đặc điểm dịch tễ học, triệu chứng, điều trị theo tây và đông y kết hợp
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:2)

5
Bệnh trĩ / Lê Quang Nghĩa, Nguyễn Văn Chừng, Nguyễn Thúy Oanh
Tp. Hồ Chí Minh : Y học, 2002
224 tr. ; 21 cm.

Giới thiệu sơ lược khái niệm, nguyên nhân, triệu chứng bệnh trĩ. Lịch sử về giải phẫu và các phương pháp điều trị bệnh trĩ: nội soi, điều trị nội khoa, chích xơ hoá, thắt dây thun... và cách phòng ngừa bệnh trĩ
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)