Dòng Nội dung
1
Bài giảng Phụ khoa / Lê Hồng Cẳm, Âu Nhựt Luân
Tp. HCM : Y học, 2017
246 tr. ; 29 cm.
Đại học Y Dược TP Hồ Chí Minh
Cuốn sách chắc sẽ phần nào giúp cho các giảng viên cũng như học viên và nghiên cứu viên có được cuốn tài liệu làm cơ sở cho việc biên soạn các bài giảng chuyên đề cũng như nghiên cứu, tham khảo và học tập của mình. Cuốn
Đầu mục:3 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:2)

2
Bài giảng sản phụ khoa. Nguyễn Đức Vy; Nguyễn Đức Hinh, Vương Tiến Hòa T.1 /
H. : Y học, 2006
354 tr. ; 27 cm.
Đại học Y Dược Hà Nội. Bộ môn phụ sản
Thực hiện chủ trương không ngừng nâng cao trình độ và cập nhật các kiến thức khoa học nói chung của ngành y tế toàn cầu cũng như khu vực đối với sự phát triển và lớn mạnh của ngành y tế Việt Nam trong sự nghiệp bảo vệ và chăm sóc sức khoẻ cho nhân dân – Một nhiệm vụ hết sức khó khăn và nặng nề đối với công tác đào tạo và huấn luyện cho cán bộ y tế trong đó có vấn đề rất quan trọng là đào tạo liên tục, đào tạo lại và đào tạo nâng cao trình độ, nổi bật lên là vấn đề đào tạo sau đại học cho các cán bộ của ngành. Cùng với toàn ngành và hệ thống đào tạo; Bộ môn Phụ sản của Trường Đại học Y Hà Nội đã cố gắng bố trí và sắp xếp để các giáo sư, tiến sĩ và các thầy, cô giáo có kinh nghiệm của bộ môn viết và biên soạn cuốn giáo trình đào tạo sau đại học cho các đối tượng bác sĩ chuyên khoa cấp I, cấp II, thạc sĩ, cũng như bác sĩ nội trú và nghiên cứu sinh. Đây là một công việc rất khó khăn và thiếu thốn nói chung của hệ thống đào tạo trong việc biên soạn giáo trình bài giảng sau đại học. Lại càng khó đối với mỗi chuyên ngành. Tuy vậy, việc cho ra đời cuốn sách này, chắc sẽ phần nào giúp cho các giảng viên cũng như học viên và nghiên cứu viên có được cuốn tài liệu làm cơ sở cho việc biên soạn các bài giảng chuyên đề cũng như nghiên cứu, tham khảo và học tập của mình. Với một thời gian ngắn nhằm đáp ứng nhu cầu tăng rất nhanh về đào tạo sau đại học trước mắt và những năm sắp tới. Trong cuốn sách này, chúng tôi cũng cố gắng đưa vào một vài mẫu bài giảng theo phương pháp tích cực, đó là những vấn đề “nóng bỏng” trong thực hành lâm sàng và cấp cứu sản – phụ khoa hàng ngày, điều dễ gây ra những gây cấn có tính xã hội trong giai đoạn hiện nay ví dụ như vấn để “choáng sản khoa” hoặc “chuyển dạ đình trệ” để tham khảo về soạn bài, giảng bài và kế hoạch bài giảng… chung cho các bài lý thuyết mà cuốn sách này sẽ cung cấp cho bạn đọc.
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:1)

3
Bài giảng sản phụ khoa. Nguyễn Đức Vy; Trần Thị Mai Phương, Nguyễn Đức Huynh...(Tham gia biên soạn) T.1 /
H. : Y học, 2019
351 tr. ; 27 cm.
Đại học Y Dược Hà Nội
Trình bày những yếu tố tiên lượng một cuộc đẻ; các chỉ định khi mổ thai; đẻ khó do ngôi thai bất thường; ngôi ngang, ngôi mông; vỡ tử cung...
Đầu mục:4 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

4
Bài giảng sản phụ khoa. Nguyễn Đức Vy; Trần Thị Mai Phương, Nguyễn Đức Huynh...(Tham gia biên soạn) T.2 /
H. : Y học, 2011
405 tr. ; 27 cm.
Đại học Y Dược Hà Nội. Bộ môn sản
Do nhu cầu học tập và đào tạo cán bộ cho ngành phụ sản và kế hoạch hoá gia đình ngày càng cao và càng nhiều hơn nhất là từ khi có khái nhiệm chung về sức khỏe sinh sản. Trong khi tài liệu giảng dạy và học tập giành cho giảng viên và học sinh lạỉ cần có một sự thống nhất và có tính cập nhật kiến thức mới, đặc biệt là trong trào lưu phát triển khoa học và kỹ thuật hiện đại, tiên tiến trong y học và y tế bởi vậy chúng tôi có chủ trương biên soạn một tài liệu về bài giảng sản – phụ khoa một cách tương đối đầy đủ hơn cho mọi lĩnh vực của sức khỏe sinh sản. Trong đó có cấc vấn đề về sản, về phụ khoa, kế hoạch hoá gia đình, các bệnh lây nhiễm qua đường tình dục, những vấn đề về sức khỏe sinh sản nói chung có dựa trên những kiến thức kinh điển và lồng vào đó là những kiến thức cập nhật, hiện đại cho chẩn đoán, xử trí, tiên lượng và dự phòng V.V.. Cuốn sách có thể sử dụng cho đào tạo đại học, nâng cao hơn và giúp cho việc biên soạn bài giảng thuận lợi hơn đối với các giảng viên.
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:1)

5
Bài giảng sản phụ khoa. Nguyễn Đức Vy; Trần Thị Mai Phương, Nguyễn Đức Huynh...(Tham gia biên soạn) T.2 /
H. : Y học, 2016
378 tr. ; 27 cm.
Đại học Y Dược Hà Nội
Trình bày những yếu tố tiên lượng một cuộc đẻ; các chỉ định khi mổ thai; đẻ khó do ngôi thai bất thường; ngôi ngang, ngôi mông; vỡ tử cung...
Đầu mục:16 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)