Dòng Nội dung
1
Bài giảng bệnh học nội khoa. Nguyễn Thị Minh An, Trần Ngọc Ân, Phạm Thị Thu Hồ,... T.1 /
H. : Y học, 2002
354 tr. ; 27 cm.

Giới thiệu đại cương về chẩn đoán, điều trị và phòng bệnh nội khoa như bệnh tim mạch, tiêu hoá, bệnh ở bộ máy vận động và bệnh của người già.
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:1) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

2
Bài giảng bệnh học nội khoa. Nguyễn Thị Minh An, Trần Ngọc Ân, Phạm Thị Thu Hồ,... T.2 /
H. : Y học, 2003
436 tr. ; 27 cm.

Giới thiệu đại cương về chẩn đoán, điều trị và phòng bệnh nội khoa như bệnh tim mạch, tiêu hoá, bệnh ở bộ máy vận động và bệnh của người già.
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:5) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

3
Bài giảng cơ sở hệ thống thông tin / PGS. TS. Hà Quang Thuỵ
Hà Nội, 2013
53 tr. ; cm.
Trường Đại học Công nghệ; Đại học Quốc gia Hà Nội

Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:1)

4
Bài giảng Đông Y :. Dùng cho sinh viên chuyên khoa. / Trường đại học Y khoa Hà Nội Tập 1 / :
H. : Y học, 1978
547 tr. ; 24 cm.
Trường đại học Y khoa Hà Nội
Tài liều này là những bài giảng cho các sinh viên sau một số năm giảng dạy, được tổng kết theo phương chăm tinh giản, dễ hiểu, thực tế, những vẫn đảm bảo được tính kinh điển, tính hệ thống của lý luận cơ bản và các phương pháp chữa bệnh của nền Y học cổ truyền.
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

5
Bài giảng Dược học và thuốc thiết yếu : Giáo trình lưu hành nội bộ dùng cho đào tạo y sĩ đa khoa / Mai Thị Ánh Nga
Tp. HCM, 2010
159 tr. ; cm.

Cuốn sách Dược học và Thuốc thiết yếu được soạn thảo để dùng cho tất cả các đối tượng học sinh trong trường trung học y tế. Khi giảng dạy, thầy giáo căn cứ vào Mục tiêu và Nội dung của từng chương trình đào tạo để soạn giáo án chọn lựa và nhấn mạnh cho thích hợp. Như vậy, cuốn sách sẽ thay cho việc chép bài trên lớp, giúp học sinh chủ động học tập, và có nhiều thời gian rèn luyện kỹ năng tay nghề. Cuốn sách đã được các giáo sư, dược sĩ đã và đang giảng dạy tại trường Đại học, Trung học và ngành Y tế soạn thảo, dựa trên cơ sở danh mục thuốc thiết yếu và một số loại thuốc thông dụng hay gặp trên thị trường hiện nay.
Đầu mục:5 (Lượt lưu thông:4) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)