Dòng Nội dung
1
Geometry / John A Carter, Gilbert J. Cuevas, Roger Day, Carol Malloy...
Columbus, OH : McGraw Hill Education, 2016
973 tr. ; 29 cm.


Đầu mục:4 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

2
Giáo trình thực hành vẽ kỹ thuật xây dựng / Phạm Thị Lan, Trần Thanh Tuấn
H. : Xây dựng, 2016
89 tr. ; 27 cm.

Bao gồm các bài thực hành liên quan tới các bản vẽ công trình: Làm quen với phần mềm AutoCAD, bản vẽ mặt bằng cầu thang đơn giản, bản vẽ dầm bêtông cốt thép 1 và 2, bản vẽ sàn bêtông cốt thép, bản vẽ khung, bản vẽ móng, bản vẽ kết cấu thép, bản vẽ nhà 1, bản vẽ nhà 2
Đầu mục:6 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

3
Hình Học Họa Hình / Vũ Hoàng Thái
Hà Nội : Giáo dục, 2005
229 tr. ; cm.

Cuốn sách này gồm có 3 phần chia làm 9 chương, phần mở đầu giới thiệu các phép chiếu: xuyên tâm và song song; hai phần chính là: Phương I pháp hình chiếu thẳng góc và phương pháp hình chiếu trục đo
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:1)

4
Hình học họa hình. Tập 1 / Nguyễn Đình Điện; Đỗ Mạnh Môn
Giáo dục Việt Nam, 2015
186 tr. ; cm.

Hình chiếu phối cảnh hình chiếu có số bóng trên các hình chiếu
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:1)

5
Hình Học Họa Hình. Tập 2 / Nguyễn Đình Điện (Ch.b); Dương Tiến Thọ; Nguyễn Văn Tuấn
Giáo dục Việt Nam, 2011
234 tr. ; cm.

Hình chiếu phối cảnh hình chiếu có số bóng trên các hình chiếu
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:2)