Dòng Nội dung
1
Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12870:2020 : Biệt thự nghỉ dưỡng Yêu cầu chung về thiết kế / Viện kiến trúc Quốc gia
Hà Nội, 2020
8 tr. ; cm.
Viện kiến trúc Quốc gia

Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:1)

2
Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12872:2020 : Nhà Thương mại liên kế - Yêu cầu chung về thiết kế / Viện kiến trúc Quốc gia
Hà Nội, 2020
12 tr. ; cm.
Viện kiến trúc Quốc gia

Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:1)

3
Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 2737 : 1995 : Tải trọng và tác động - Tiêu chuẩn thiết kế / Viện Khoa học kỹ thuật xây dựng; Bộ Xây dựng
Hà Nội, 1995
61 tr. ; cm.
Viện Khoa học kỹ thuật xây dựng
TCVN 2737 - 1995 thay thế Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 2737 - 90
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:1)

4
Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 3904 : 1984 : Nhà của các xí nghiệp công nghiệp - Thông số hình học
1984
2 tr. ; cm.


Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:1)

5
Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 3905 : 1984 : Nhà ở và nhà công cộng - Thông số hình học
Hà Nội, 1984
1 tr. ; cm.

Tiêu chuẩn này quy định các thông số hình học (các kích thước điều hợp cơ bản) của nhà ở và nhà công cộng và phù hợp với tiêu chuẩn "Điều hợp môđun các kích thước trong xây dựng - Nguyên tắc cơ bản". Tiêu chuẩn này quy định bước môđun và chiều cao môđun của các tầng nhà theo hệ vuông góc các toạ độ môđun
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:1)