Dòng Nội dung
1
Tổ chức không gian kiến trúc Bệnh viện đa khoa / PGS.TS.KTS Trần Văn Khải
Tp. HCM, 2018
215 tr. ; cm.
Bộ Xây dựng - Đại học Kiến trúc TP.HCM

Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:2)

2
Tổ chức không gian kiến trúc Bệnh viện đa khoa / Trần Văn Khải
Tp. HCM, 2021
238 tr. ; cm.
Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng

Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:1)

3
Tổ chức không gian kiến trúc các loại công trình công cộng / Vũ Duy Cứ
Hà Nội : Xây dựng, 2011
236 tr. ; cm.


Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:1)

4
Tổ chức không gian kiến trúc môi trường ở / Trần Văn Khải
Tp. HCM, 2021
198 tr. ; cm.
Đại học Quốc tế Hồng Bàng

Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:2)