Dòng Nội dung
1
Lịch sử kiến trúc phương Đông / Trần Văn Khải
Tp. HCM
159 tr. ; cm.
Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng

Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:2)

2
Văn hóa và Kiến trúc Phương Đông / Đặng Thái Hoàng; Nguyễn Văn Đỉnh (Ch.b); Vũ Thị Ngọc Anh; Đỗ Trọng Chung; Lương Thị Hiền; Nguyễn Hồng Hương; Trương Ngọc Lân; Nguyễn Mạnh Trí
Hà Nội : Xây dựng, 2009
194 tr. ; cm.
Trường Đại Học Xây Dựng - Khoa Kiến Trúc Và Quy Hoạch. Bộ Môn Lý Thuyết Và Lịch Sử Kiến Trúc
Đây là một tài liệu học tập quan trọng cho học viên Cao học Kiến trúc học môn học chính khóaVăn hóa và kiến trúc phương Đông của Trường đại học Xây dựng, đây cũng là một cuốn sách bổ ích cho những người quan tâm đến văn hóa kiến trúc, các kiến trúc sư đang hành nghề cũng như cho sinh viên kiến trúc những năm cuối
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:1)